ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR  PENTRU ANUL 2018 – 2019 SE FACE ÎN PERIOADA 08 – 26 MARTIE 2018.

CINE SE POATE ÎNSCRIE ÎN CLASA PREGĂTITOARE?

 • Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2018, inclusiv.
 • La solicitarea părinţilor, copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2018, inclusiv, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare.

UNDE ŞI CUM SE FACE EVALUAREA PSIHOSOMATICĂ A COPIILOR?

 • Evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor se efectuează la Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Constanța, din bld. Mamaia, nr. 197; părinții pot face programare pentru realizarea evaluării copiilor la numerul de telefon: 0341.451.783, de luni până vineri: 10.00 – 18.00
 • Evaluarea dezvoltării psihosomatice se efectuează în perioada 01- 23 martie 2018.
 • În vederea realizării evaluării copiilor, părinții/ tutorii legali vor prezenta, la evaluare, următoarele documente:
 • O adeverință de la medicul de familie/ pediatru prin care se atestă că preșcolaru este „clinic sănătos”/ „apt pentru școală” sau certificatul de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap (acolo unde este cazul;
 • Evaluarea copilului se va realiza în prezența părintelui/ tutorelui legal care îl însoțește. Rezultatul evaluării psihosomatice va fi comunicat în scris, în aceeași zi, părintelui care a solicitat evaluarea. Rezultatul evaluării nu poate fi contestat.

CARE SUNT ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE?

 • Cerere-tip de înscriere
 • Copie şi original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal; părinții divorțați depun la înscriere și hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului
 • Copie şi original al certificatului de naştere al copilului
 • Copie a documentului care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare (acolo unde este cazul).
 • Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice (acolo unde este cazul).

SFATURI PENTRU INTEGRAREA FACILĂ ŞI RAPIDĂ A COPIILOR ÎN GRĂDINIŢĂ

Pregătiţi-vă copiii din punct de vedere psihic şi fizic pentru perioada preşcolară!

Înainte cu 2 săptămâni de prima zi de grădiniţă, vorbiţi cu copilul în termeni pozitivi despre experienţa plăcută pe care urmează să o aibă, despre locul unde va merge, despre profesori şi despre copii. Povestiți despre cum decurg pregătirile de plecare, ce trebuie să ia cu el şi ce activități va desfăşura.

Înainte cu o săptămână de prima zi de grădiniţă, programaţi un tur ghidat al grădiniţei.  Arătaţi-i copilului unde trebuie să îşi lase lucrurile personale (haină, ghiozdanul), unde va mânca şi unde se va juca.

Stabiliţi o întâlnire în care copilul să cunoască educatoarea. Arătaţi prin

tonul vocii şi prin atitudine că aveţi încredere în educatoare. Încurajați copilul să se cunoască cu ceilalţi colegi şi chiar să se joace.

În prima zi de grădiniţă, asiguraţi-vă că transformaţi transferul către educatoare şi mediul grădiniţei într-o experienţă plăcută. Întâmpinaţi educatoare cu o atitudine bucuroasă. Staţi cu copilul până ce îşi pune lucrurile acolo unde trebuie să le pună în fiecare zi şi începe să interacţioneze cu educatoarea, cu un alt copil sau începe să se joace.

Creşteţi încrederea copilului în grădiniţă prin stabilirea unei rutine pentru perioada de sosire şi de plecare.

În primele zile, vă puteți lua la revedere de la copil printr-o îmbrăţişare, printr-un sărut sau prin oferirea unei poze cu membrii familiei copilului. Introduceţi aceste gesturi în rutina zilnică, până când copilul dă semne că nu mai are nevoie de acestea.

Atunci când plecaţi, luaţi-vă la revedere de la copil, spuneţi-i că vă veţi întoarce după el şi anunţaţi-l la ce oră. Apoi plecaţi imediat, nu mai aşteptaţi (aşteptarea dvs. prelungită îi spune copilului că vă pare rău să îl lăsaţi acolo). În cazul în care copilul începe să plângă, nu ezitaţi şi aveţi încredere în experienţa educatoarei. Aceasta îşi va folosi abilităţile pentru a-l distrage şi a-l ajuta să aibă parte de o experienţă plăcută la grădiniţă. De obicei, copiii încetează să mai plângă de îndată ce părintele pleacă.

Nu uitaţi să luaţi copilul de la grădiniţă la ora la care i-aţi promis. Acest lucru este esenţial pentru ca el să se simtă în siguranţă.

Amintiţi-vă că educatoarea este un sprijin important în încercarea de a vă ajuta copilul. Părinţii şi educatoarea sunt o echipă. Cereţi-i sfaturi (dar nu de faţă cu copilul) dacă sunteţi îngrijoraţi cu privire la ceva anume.