Școala Gimnazială „Wilhelm Moldovan” este o școală particulară autorizată/acreditată să funcționeze de către Ministerul Educației Naționale prin următoarele acte normative:

 • Nivel preșcolar: OM nr. 4556/07.08.2017
 • Nivel primar: OM nr. 5850/28.11.2016
 • Nivel gimnazial: OM nr.5725/12.11.2015

În anul școlar 2024-2025 școala va funcționa cu următoarele grupe/clase:

 • 3 grupe la nivel preșcolar: mică, mijlocie și mare
 • 5 clase la nivelul primar: clasa pregătitoare, clasa I, clasa a II-a, clasa a III-a și clasa a IV-a
 • 4 clase la nivelul gimnazial: clasa a V-a, clasa a VI-a, clasa a VII-a și clasa a VIII-a

Activitatea școlară se desfășoară în fiecare zi (luni-vineri) în intervalul orar:

 • 08:00 – 13:00 grupele de grădiniță
 • 08:00 – 13:00 clasele primare
 • 08:00 – 15:00 clasele gimnaziale

Pentru copiii din cadrul grădiniței oferim părinților opțiunea de program prelungit, care presupune servirea mesei de prânz, a unei gustări la ora 16:00 și supravegherea somnului.

Pentru elevii claselor primare și gimnaziale oferim programul after-school, program de recreere după orele de curs și de supraveghere la teme.

Pentru o bună colaborare, înscrierile se fac pentru un număr de maximum 15 elevi clasă/grupă. Numărul mic de elevi din clasă dă posibilitatea cadrelor didactice să se focalizeze pe copil și nevoile acestuia, să ofere suficiente explicații în ora de curs, iar copiilor să-și lămurească toate întrebările și nedumeririle. Temele vin doar ca un mod de a consolida informația primita în clasă. Scopul lor va fi doar de a întări cunoștințele acumulate, iar gradul de dificultate crescut va ajuta copilul în a face conexiuni cu alte informații temeinic însușite. Elevii vor reuși să rezolve singuri temele primite și nu ajutați de părinți.

Curriculum-ul utilizat în Școala Gimnazială „Wilhelm Moldovan” este cel aprobat de Ministerul Educației Naționale. Planul de învățământ și programele școlare sunt identice cu cele utilizate și în școlile de stat. Manualele corespunzătoare fiecărei discipline sunt aprobate de către Ministerul Educației Naționale și sunt selectate pe baza criteriilor care vizează calitatea conţinutului, continuitatea, relevanță dar și impactul moral asupra copiilor, urmărindu-se ca acestea să fie în acord cu filozofia şcolii.

Cadrele didactice posedă nu doar competențe profesionale ci și ținută morală. Acestea au responsabilitatea de a fi modele pentru elevi insuflându-le valori și principii pe care ei însiși le trăiesc. Personalul este tânăr, caracterizat de dinamism și perseverență.

Programele extracurriculare se organizează la cerere, pe baza opțiunilor individuale.

Propunerea școlii în ceea ce privește cluburile pentru anul școlar 2023-2024 este următoarea: pian (individual), canto (individual), limba engleza, limba franceză, pictură, baschet, dezvoltare personală, robotică, clubul de exploratori, „Educație financiară”, „Micul bucătar”, cor și fanfară.

 

Activitățile extrașcolare organizate de către instituția noastră includ: proiecte sociale, activități de familie, activități culturale, ateliere, activități artistice, excursii la munte, tabără de vara, proiecte ecologice. Copiii sunt expuși la evenimente multiple, în locuri diverse, aspect care urmărește o dezvoltare socială completă.

Alături de acestea, școala dezvoltă programe specifice menite să acopere nevoile de formare ale copiilor. Programul zilnic al școlii începe cu întâlnirea de dimineață care promovează valorile incluse în programul „Caracter pentru viață”.

Instituția noastră are ca prioritate parteneriatele cu instituții similare din țară și din străinătate, precum și cu instituții culturale, asociații și fundații. Parteneriatele cu școlile și grădinițele din țară și străinătate au ca scop schimbul de experiență în vederea lărgirii viziunii educaționale și a îmbunătățirii permanente a ofertei școlare.

Meniul adoptat de instituția noastră este potrivit din punct de vedere nutrițional nevoilor vârstei și echilibrat caloric, fiind realizat de un medic de specialitate. Meniul pe care îl oferim este ovo-lacto-vegetarian. Școala are cantină proprie, iar mâncarea se gătește zilnic. 

Contribuțiile școlare sunt ancorate în realitatea posibilităților din România. Acestea sunt gândite în așa fel încât un părinte cu un salariu mediu să-și poată permite să ofere copilului său ce este cel mai bun. De asemenea suntem atenți cu cei care au mai mulți copii, oferind procente de reducere a taxei.

Alege pentru copilul tău grădinița și școala noastră, căci pentru noi educația înseamnă caracter, iar caracterul înseamnă viață!

CONTRIBUȚII ŞCOLARIZARE

Pentru anul școlar 2024-2025

GRĂDINIŢĂ

Contribuție educațională

(program normal 08 -12)
 • 900 lei /lună

 • 9000 lei /an şcolar*

Masa

(dimineaţa+prânz)
 • 550 lei/lună**

 • 33 lei/zi

Supraveghere

la somn
 • 350 lei/lună**

 • 23 lei/zi

Total contribuție program prelungit

(08.00-17.00)
 • 1800 lei/lună

ŞCOALĂ

Contribuție educațională

(program scurt 08:00-13:00)
 • 900 lei /lună

 • 9000 lei /an şcolar*

Masa

(prânz)
 • 500 lei/lună**

 • 30 lei/zi

After-school

(supraveghere la teme)
 • 400 lei/lună**

 • 23 lei/zi

Total contribuție

(08:00-17:00)
 • 1800 lei/lună

Observaţii:

* Pentru al doilea copil din aceeaşi familie (frate/soră) se acordă 25% discount, aplicat la taxa şcolară.

** Scutirea de la plată se realizează în caz de boală, în baza unei cereri, pentru o absenţă de minimum cinci zile consecutive de activitate.

Tarifele includ:

La Grădiniţă, contribuția de şcolarizare, include gustarea de la ora 10.00, rechizitele şcolare, caietele speciale, activitatea opţională obligatorie corespunzătoare nivelului de vârstă şi este calculată pentru toate zilele lucrătoare din perioada septembrie-iunie. În zilele libere prevăzute de lege, în vacanţele de Crăciun şi Paşte nu se organizează cursuri. Din taxa de şcolarizare nu se scad absenţele copiilor.

La Şcoală, contribuția de şcolarizare, include zilele de şcolarizare din perioada septembrie-iunie, conform Calendarului Ministerului Educaţiei și Cercetării privind structura anului şcolar. În vacanţe şi în zilele libere prevăzute de lege nu se organizează cursuri. Din contribuția de şcolarizare nu se scad absenţele copiilor.

Plata se poate face numerar sau cu OP în contul RO11 RNCB 0114 1514 6632 0001 deschis la BCR Constanţa.

Tarifele mai includ:

 • Activităţi educaţionale în baza Curriculumului şcolar;
 • Activităţi diverse: cercuri de educaţie medicală, bucătărie, media, croitorie;
 • Control medical periodic asigurat de asistent medical;
 • Corespondenţa cu părinţii şi consilierea periodică a acestora;
 • Resursele umane implicate în activitatea didactică şi administrativă;
 • Dotări, amenajări, întreţinere, utilităţi;
 • Autorizări specifice necesare pentru buna funcţionare a şcolii.